Refresh
Refresh

About me

Format a l'Institut del Teatre en l'especialitat d'Interpretació, actualment combino la feina d'actor amb la meva companyia Foradelugar, la tasca de producció a l'espectacle Mexicatas, de la cia. Cor de Maguey, i l'àrea de professionals de la Mostra Igualada.

View more

Tweets from Arnau Vinós

Social share

0
0
0
Register or login if you want to leave a comment
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.