Refresh
Refresh
a show by
Castelló, España
404
La seua obra de teatre, Instruccions per a no tenir por si ve la Pastora, documental a l’hora si em permeten elles, és una obra d’art. Però també una obra d’amor. I al mateix temps no ho és, sinó que és una qüestió filosòfica i moral molt complexa...

Social share

0
0
0
Register or login if you want to leave a comment
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.